WOJCIECH MAZUR - FOTOGRAFIA


W ramach zlecenia pocięto i zakodowano projekt graficzny oraz stworzono stronę internetową z wykorzystaniem HTML, CSS3, AJAX, JS

Zakres prac: HTML, CSS, PHP, AJAX, JS
Data realizacji: 2012

Type: