INTEGRACJA XML / SQL - STANY MAGAZYNOWE


Aplikacja na zlecenie jednego z klientów umożliwiająca aktualizację stanów magazynowych w sklepie internetowym.

  • Umożliwia załadowanie listy produktów z aktualnymi stanami z różnych hurtowni w postaci plików XML.
  • Nieograniczona ilość wybranych plików.
  • Możliwość podania adresu URL do pliku XML lub wczytanie bezpośrednio z dysku.
  • Automatyczne rozpoznawanie schematu pliku XML wg. zdefiniowanych schematów.
  • Możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości schematów dla plików XML.
  • Możliwość zapamiętania ostatniego wyboru.
  • Odczyt stanów z systemu magazynowego klienta.
  • Raportowanie wyników synchronizacji oraz export wyników w postaci plików CSV.
  • Definiowanie powiązań z producentami.
  • Zadania automatyczne – możliwość uruchomienia synchronizacji nienadzorowanej o wyznaczonych porach dnia.